dijous, 28 de novembre del 2013

Com ja sabeu, hem començat a treballar a l'hort.
Dies passats els vostres companys varen estar sembrant planter de col, pinya de col, bròcol i lletuga, però la gallina (que se'l va menjar) i el fort vent (que ho va fer volar tot) varen fer que no quedés res del que s'havia sembrat.
De totes maneres, aquí teniu les fotografies de la feina que es va estar fent. Sapigueu que aviat tornarem a tenir planter o llavors per sembrar i que ens haurem de tornar a remengar i embrutar-nos les mans per llevar les herbes que han sortit amb aquestes pluges i tornar a sembrar.
dilluns, 9 de setembre del 2013

Aprofitant els recursos naturals

En aquest butlletí podem trobar tallers molt interessants per portar a terme amb els nostres alumnes, relacionats tant amb el medi ambient com per fer experiments amb  coneixement del medi.
Tots els tallers estan explicats, tant per fer-los com el material que fa falta. Són:

  • taller de sabó
  • taller de compost
També trobem informació sobre l'energia solar i el nou pla hidrològic que no agrada gaire.

BUTLLETÍ NÚM. 262 -AMICS DE LA TERRA-  BOLETÍN Nº 262
APROFITANT RECURSOS NATURALS - TALLER DE SABÓ: 
17 persones animades a recuperar la tècnica de fer sabó en fred,  amb ingredients tant senzills con l'oli d'oliva i sosa càustica.  Vam reunir-nos a la magnífica finca ecològica de la família Brantschen, Can Martí al municipi de Sant Joan. Com fer sabó +  fotos del taller...
APROVECHANDO RECURSOS NATURALES - TALLER DE JABÓN:
17 personas animadas a recuperar la técnica de hacer jabón en frío, con ingredientes tan sencillos como el aceite de oliva y sosa cáustica. El taller se llevó a cabo en la magnífica finca ecológica/agroturismo de la familia Brantschen, Can Martí en el municipio de Sant Joan. Como hacer jabón +  fotos del taller...
APROFITANT RECURSOS NATURALS - TALLER DE COMPOST: 
El diumenge 23, Amics de la Terra va oferir un taller pràctic al nou grup de persones del municipi de Santa Eulària. Informació interessant + fotos del taller. 
APROVECHANDO RECURSOS NATURALES - TALLER DE COMPOST:
El domingo 23, Amics de la Terra ofreció un taller práctico a un nuevo grupo de personas del municipio de Santa Eulària.Información interesante + fotos del taller.

UN PLA HIDROLÒGIC CRITICAT PER TOTHOM!
Les crítiques i al·legacions que Amics de la Terra va fer a l'esborrany del PLÀ HIDROLÒGIC eren encertades i es van repetint  des d'altres sectors i organismes. 

!UN PLAN HIDROLÓGICO CRITICADO POR TODOS!
Las críticas  y alegaciones que Amics de la Terra hizo al borrador del PLAN HIDROLÓGICO eran acertadas y se vanrepitiendo desde otros sectores y organismos. 

RENOVA'T GRÀCIES AL SOL!
Gràcies al conveni que Amics de la Terra Espanya i Ecooo han signat, una planta fotovoltaica de 20 kW es posa a disposició dels activistes i simpatitzants d'Amics de la Terra i de totes les persones interessades, perquè es transformin en agents actius a favor de canvi de model energètic. MÉS INFORMACIÓ...
!RENUÉVETE GRACIAS AL SOL!Gracias al convenio que Amigos de la Tierra España y Ecooo han firmado, una planta fotovoltaica de 20 kW se pone a disposición de los activistas y simpatizantes de Amigos de la Tierra y de todas las personas interesadas, para que se transformen en agentes activos a favor del cambio de modelo energético.MÁS INFORMACIÓN...

APOSTAM PEL CAMP!
Les activitats per apropar els escolars al mon rural ja han arribat a 799 alumnes dels centres de l'illa. Desprès d'un taller formatiu, els alumnes visiten les finques agrícoles de Toni Sastre (Sant Miquel), Toni sa Caseta (es Canar) i de Pep Bernadet (Buscastell) que col·laboren amb el projecte. FOTOS DE LA PRIMERA EDUCIÓFOTOS DE LA SEGONA EDICIÓ:. 
!APOSTAMOS POR EL CAMPO!Las actividades para acercar a los escolares  al mundo rural ya han llegado a 799 alumnos de los centros  de la isla. Después de un taller formativo, los alumnos visitan las fincas agrícolas de Toni Sastre (Sant Miquel), Toni sa Caseta (es Canar) y de Pep Bernadet (Buscastell), colaboradores en el proyecto. FOTOS DE LA PRIMERA EDICIÓNFOTOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN...
  
AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient! Però ara necessitam la teua ajuda per ampliar la nostra base social.  Si ja ets soci/sòcia, anima als teus amics i amigues a donar-nos suport! Cada soci i sòcia nou és un pas endavant pel medi ambient!

AMICS DE LA TERRA lleva 24 años trabajando por el medio ambiente! Pero ahora necesitamos tu ayuda para ampliar nuestra base social. Si ya eres socio/socia, ¡anima a tus amigos a darnos apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.

Accions per tenir cura de l'entorn


Aquí tenim informació sobre les bosses de plàstic i els seus usos, i com podem fer per reduir-ne el consum.Dia Internacional sense bosses de plàstic

Amics de la Terra Eivissa ha realitzat un sondeig als comerciants del mercat de Santa Eulària per conèixer les seues opinions sobre les bosses de plàstic d'un sol ús. De les respostes s'ha elaborat un petit vídeo.
 Amics de la Terra realitza aquesta acció per reivindicar unes polítiques enfocades al residu zero, començant amb zero bosses de plàstic d'un sol ús. 
Demanem al govern mesures efectives per reduir l'impacte d'aquests productes d'usar i llençar, com la seva prohibició o la imposició de taxes ambientals.
Dades:
  • 80% de les escombraries que acaba al mar són plàstics.
  • Cada Europeu utilitza 500 bosses de plàstic l'any
  • La vida útil d'una bossa de plàstic és 25 minuts
  • La quantitat de bosses de plàstic fabricades anualment a Europa és equivalent en pes a 2 milions de cotxes

Día Internacional sin bolsas de plástico

Amics de la Terra Eivissa ha realizado un sondeo a los comerciantes del mercado de Santa Eulària para conocer sus opiniones sobre las bolsas de plástico de un solo uso. De las respuestas se ha elaborado un pequeño vídeo.
Amics de la Terra realiza esta acción para reivindicar unas políticas enfocadas al residuo cero, empezando con cero bolsas de plástico de un solo uso.
Pedimos al gobierno medidas efectivas para reducir el impacto de estos productos de usar y tirar, como su prohibición o la imposición de tasas ambientales.
Datos:
  • 80% de la basura que acaba en el mar son plásticos.
  • Cada Europeo utiliza 500 bolsas de plástico al año
  • La vida útil de una bolsa de plástico es 25 minutos
  • La cantidad de bolsas de plástico fabricadas anualmente en Europa es equivalente en peso a 2 millones de coches

Signatures per conservar Benirràs

Amics de la Terra, el GEN-GOB i l'Institut d'Estudis Eivissencs van entregar ahir al President del Consell Insular d’Eivissa, 4.560 signatures a favor de la protecció de Benirràs 
El  passat mes d'abril varem iniciar una campanya de recollida de signatures contra la urbanizació de Benirràs.Gràcias a l'ajuda de molts de vosaltres, hem arribat a la quantitat de 4.560 firmas!! 

Firmas para conservar Benirràs

Amics de la Terra, el GEN-GOB y el Institut d'Estudis Eivissencs entregaron ayer al Presidente del Consell d'Eivissa, 4.560 firmas a favor de la protección de Benirràs. 
El pasado mes de abril iniciamos una campaña de recogida de firmas contra la urbanización de Benirràs. Gracias a la ayuda de much@s de vosotr@s, hemos llegado a la cantidad de 4.560 firmas!! 
AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient! Però ara necessitam la teua ajuda per ampliar la nostra base social.  Si ja ets soci/sòcia, anima als teus amics i amigues a donar-nos suport! Cada soci i sòcia nou és un pas endavant pel medi ambient!Amics de la Terra lleva 24 años trabajando por el medio ambiente! Pero ahora necesitamos tu ayuda para ampliar nuestra base social. Si ya eres socio/socia, ¡Anima a tus amigos a darnos apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.
YouTube - Vídeos d'aquest correu electrònic

Nova vida per a la roba


PAS A PAS

BONES NOTÍCIES!   AMICS DE LA TERRA
    ¡BUENAS NOTICIAS!
UNA NOVA VIDA PER A LA NOSTRA ROBA! Ja tenim un bon servei que dona una altra vida a la nostra roba usada.  Càritas ha possat en marxa la recol·lecta de roba de segona mà amb contenidors especials per tota l'illa.                                                                                                            Aquesta iniciativa aporta diversos beneficis:                 1) Per al medi ambient, perquè prolongant la vida dels productes, i aixì estalviam recursos naturals.         2) Per a totes les persones que volen adquirir roba de qualitat ambun preu mòdic*.                                                                                                                   3) Formació laboral: Càritas promou l'inserció laboral amb tallers de reciclatge tèxtil (A TOT DRAP)Si tens roba que ja no fas servir, roba de llit, tovalles, cortines, calçat, tovalloles, bosses, complements, joguines, posa'ls en bosses ben tancades al contenidor de Càritas. Els tèxtils en pitjors condicions són comercialitzats per al seu posterior aprofitament com a subproductes tèxtils.                            *LA FUNDACIÓ DEIXALLES també ofereix roba de segona mà de bona qualitat.. tot una "ganga"...! 

¡¡UNA NUEVA VIDA PARA NUESTRA ROPA USADA!!                                           Ya tenemos un buen servicio que da otra vida a nuestra ropa usada. Cáritas ha puesto en marcha la recolecta de ropa de segunda mano con contenedores especiales para toda la isla.                                                                                                                                              Esta iniciativa aporta varios beneficios:                                                                                                1) Para el medio ambiente, porque prolongando la vida de los productos, y asi ahorramos los recursos naturales.                                                                                                                              2) Para todas las personas que quieren adquirir ropa de calidad con un precio módico *.            3) La formación laboral: Cáritas promueve la inserción laboral con talleres de reciclaje textil (A TOT TRAP). Si tienes ropa que ya no usas, ropa de cama, toallas, cortinas, calzado, toallas, bolsos, complementos, juguetes, ponlos en bolsas bien cerradas en el contenedor de Cáritas.        Los textiles en peores condiciones son comercializados para su posterior aprovechamiento como subproductos textiles. * LA FUNDACIÓN DEIXALLES también ofrece ropa de segunda mano de buena calidad .. todo una "ganga" ...!

AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient! Ajuda'ns ampliar la nostra base social.  Si ja ets soci/sòcia, anima als teus amics i amigues a donar-nos suportCada soci i sòcia nou és un pas endavant pel medi ambient!

AMICS DE LA TERRA lleva 24 años trabajando por el medio ambiente! Ayúdanos ampliar nuestra base social. Si ya eres socio/socia
, ¡Anima a tus amigos a darnos apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.
 
Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer 6
07800 Eivissa - 669 415 279
www.amics-terra.org

Oli d'oliva


PAS A PAS

BONES NOTÍCIES!   AMICS DE LA TERRA
    ¡BUENAS NOTICIAS!
ARA TENIM OLI D'EIVISSA D'ALTÍSSIMA QUALITAT!!
El cultiu d'oliveres ha renascut amb noves energies! S'ha creat una associació per unir forces i coneixements per produir oli d'oliva d'alta qualitat. És una bona noticia per al nostre paisatge rural i un luxe per a les persones que aprecien productes locals de bona qualitat.  CLICAR AQUI PER CONÈIXER LES MARQUES!                                                                                                                                     Els olis tenen unes característiques excepcionals, tant per a la nostra salut com per als plats de cada dia. dia.                                                                                                                                                   

¡¡AHORA TENEMOS ACEITE DE OLIVA DE IBIZA DE ALTÍSIMA CALIDAD!!     El cultivo de olivos ha renacido con nuevas energías! Se ha creado una asociación para unir fuerzas y conocimientos para producir aceite de oliva de alta calidad. Es una buena noticia para nuestro paisaje rural y un lujo para las personas que aprecian productos locales de buena calidad. CLICAR AQUI PARA CONOCER LAS MARCASLos aceites tienen unas características excepcionales, tanto para nuestra salud como para los platos de cada día.


 AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient! Com pots ajudar?  Si ja ets soci/sòcia,anima als teus amics i amigues a donar-nos suportCada soci i sòcia nou és un pas endavant per al medi ambient!

AMICS DE LA TERRA lleva 24 años trabajando por el medio ambiente! ¿Cómo puedes ayudar? Si ya eres socio/socia
, ¡anima a tus amigos a darnos su apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.
 
Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer 6
07800 Eivissa - 669 415 279
www.amics-terra.org

Banca alternativa


PAS A PAS

BONES NOTÍCIES!     AMICS DE LA TERRA
    ¡BUENAS NOTICIAS!
UN PETIT PAS AMB GRANS RESULTATS!
Canviant de banc, canviam el mon! Pot semblar simplista, però ja hem vist com funcionen els grans bancs! Perquè lis donam suport quan tenim alternatius millors? ...I no ens referim a una caixa de Cola Cao!  Hi ha bancs que operen amb transparència i són solidàris i ètics, com TRIODOS,FIARE, CAIXA COLONYA DE POLLENÇA...                      

Comptam amb una oficina de CAIXA COLONYA DE POLLENÇA a Eivissa (Plaça d'Enric Fajarnes i Tur, 6, al cantó amb la Aviguda Isidor Macobich- Telèfon:971 19 34 42) que ofereix comptes corrents id'estalvi ètics. 

 
Moltes persones han fet el canvi, que només et costaran uns minuts! 


UN PEQUEÑO PASO CON GRANDES RESULTADOS!
Cambiando de banco, cambiamos el mundo! Puede parecer simplista, pero ya hemos visto cómo funcionan los grandes bancos! ¿Porqué les damos apoyo cuando tenemos alternativos? ... Y no nos referimos a una caja de Cola Cao! Haybancos que operan con transparencia y son solidarios y éticos, comoTRIODOSFIARECAIXA COLONYA DE POLLENÇA ...
Contamos con una oficina de CAIXA COLONYA DE POLLENÇA en Ibiza (Plaza de Enrique Fajarnes y Tur, 6, en la esquina con la Avenida Isidoro Macobich-Teléfono: 971 19 34 42) que ofrece cuentas corrientes y de ahorro éticos.

¡Muchas personas han hecho el cambio, que sólo te costaránunos minutos!


AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient!  Si ja ets soci/sòcia, anima als teus amics i amigues a donar-nos suportCada soci i sòcia nou és un pas endavant pel medi ambient!

AMICS DE LA TERRA lleva 24 años trabajando por el medio ambiente!  Si ya eres socio/socia
, ¡Anima a tus amigos a darnos apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.
 
Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer 6
07800 Eivissa - 669 415 279
www.amics-terra.org

Deixalleries


PAS A PAS

BONES NOTÍCIES!  AMICS DE LA TERRA
   ¡BUENAS NOTICIAS!
JA TENIM SOLUCIONS PER ALS RESIDUS COMPLICATS!
Tenim una xarxa de DEIXALLERIES a l'illa!
ON? Clicar aqui   QUINS RESIDUS S'ADMETEN?
Els residus voluminosos com matalaços, mobles vells, runes, ferralla, neumàtics etc.        I  MOLT IMPORTANT! Els residus perillosos com les bateries, piles, fluorescents, fitosanitaris, pintures, radiografies.
NO ADMESOSAmiant (Uralites): - s'ha de cridar a CA NA NEGRETA (TEL: 971 31 13 13) que s'encarreguen de tot. El medicaments hem de dur a la farmàcia.
HORARI DIMARTS a DISSABTE: 10h a 13.30h i 15.30h a 20h
DILLUNS :11.30 a 13.30h i 15.30h a 20h
DIUMENGE:10h a 13.30h
.
BLOG INTERESSANT: Dóndelotiro.             

 ¡AHORA TENEMOSOLUCIONES PARA LOS RESIDUOS COMPLICADOS!
¡Tenemeos una red de PUNTOS VERDES (DEIXALLERIES) a la isla!
DÓNDE? Clicar aqui   ¿QUÉ RESIDUOS SE ADMITEN?
Los residuos voluminosos como colchones, muebles viejos, escombros, chatarra, neumáticos etc.   ¡Y  MUY IMPORTANTE! los residuos peligrosos como las bateriia, pilas, fluorescentes, fitosanitarios, pinturas, radiografías.
NO ADMITIDOSAmianto (Uralite): - se debe llamar a CA NA NEGRETA (TEL: 971 31 13 13) que se encargan de todo. Medicamentos: tenemos que llevarlos a la farmacia.
HORARIO
MARTES a SÁBADO: 10h a 13.30h y 15.30h a 20h
LUNES :11.30 a 13.30h y 15.30h a 20h
DOMINGO:10h a 13.30h
.
BLOG INTERESANTE: Dóndelotiro.           
ambientales.                                                                                                                                                  &nbsp ; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                                      


AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient! Ajuda'ns ampliar la nostra base social.  Si ja ets soci/sòcia, anima als teus amics i amigues a donar-nos suportCada soci i sòcia nou és un pas endavant pel medi ambient!

AMICS DE LA TERRA lleva 24 años trabajando por el medio ambiente! Ayúdanos ampliar nuestra base social. Si ya eres socio/socia
, ¡Anima a tus amigos a darnos apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.
 
Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer 6
07800 Eivissa - 669 415 279
www.amics-terra.org

Notícies prospeccions


PAS A PAS

BONES NOTÍCIES!     AMICS DE LA TERRA
            ¡BUENAS NOTICIAS!
ALIANÇA MAR BLAVA
És un moment històric! Tots junts plegats per defensar les illes Pitiüses!
L’amenaça de les prospeccions petrolíferes és el tema que ha aconseguit posar-nos a tots d’acord: 30 entitats del sector públic, privat, i la societat civil lluitaràn junts per defensar les nostres illes.
Què farà MAR BLAVA per parar les prospeccions? Hem demanat el Ministre de Medi Ambient que no concedeixi l’autorització ambiental als sondejos acústics que estan prevists per octubre 2013.
La companyia Cairn Energy té una llicència legal per a treballar, però aquest no és l’únic requisit necessari,necessiten autoritzacions ambientals.
 Considerem que tenim prou arguments, tant científics com econòmics, per a que el ministeri de Medi Ambient no autoritzi les prospeccions.
Ajuda'ns fer lobby de pressió per fer valdre els interessos i l’opinió d’Eivissa i Formentera.

 ALIANZA MAR BLAVA
¡Es un momento histórico!  Todos juntos para defender nuestras islas Pitiüses! La amenaza de las prospecciones petrolíferas es el tema que ha logrado poner a todos de acuerdo: 30 entidades del sector público, privado, y la sociedad civil lucharán  juntos para defender las islas Pitiusas.
¿Qué hará LA ALIANZA MAR BLAVA para parar las prospecciones?
Exigimos al Ministro de Medio Ambiente que no conceda la autorización ambiental en los sondeos acústicos que tienen previsto comenzar este otoño.
La compañía Cairn Energy tiene una licencia legal para trabajar, pero este no es el único requisito necesario, necesitan autorizaciones ambientales. ambientales.                                                                                                                                  Tenemosargumentos suficientes, tanto científicos como económicos, para que el ministerio de Medio Ambiente no autorice las prospecciones.                                                                                                                                                                                                                                                      Ayúdanos hacer lobby de presión para hacer valer los intereses y la opinión de Ibiza y Formentera.
Sigue  la Alianza MAR BLAVA en FACEBOOK. 


AMICS DE LA TERRA du 24 anys treballant per al medi ambient! Ajuda'ns ampliar la nostra base social.  Si ja ets soci/sòcia, anima als teus amics i amigues a donar-nos suportCada soci i sòcia nou és un pas endavant pel medi ambient!

AMICS DE LA TERRA lleva 24 años trabajando por el medio ambiente! Ayúdanos ampliar nuestra base social. Si ya eres socio/socia
, ¡Anima a tus amigos a darnos apoyo. Cada socio/a nuevo/a es un paso más para el medio ambiente.
 
Amics de la Terra Eivissa
C/Metge Villangomez Ferrer 6
07800 Eivissa - 669 415 279
www.amics-terra.org

Aturem les prospeccions
Amics de la Terra Eivissa  et convida a participar en 2 petites accions per difondre la problemàtica de les prospeccions previstes a 10 milles de la costa d'Eivissa i demostrar el nostre rebuig  a aquestes.

PRIMERA ACCIÓ: Proposem que et facis una fotografia (i als teus familiars, amics i amigues), subjectant una pancarta*, cartell, foli... (adjuntam el format i més detalls) amb una frase que demostri la teua opinió sobre les prospeccions o la necessitat de protegir les nostres platges i medi ambient litoral i marí.

ENVIAR LA FOTO: A aquesta direcció de correu. FORMAT: Veure l’adjunt

QUÈ FAREM AMB LES FOTOS? Les penjarem en el FACEBOOK d'Eivissa Antipetrolífera i farem difusió entre tots i totes a les xarxes socials. Després estudiarem si les enviam al GOVERN CENTRAL.

També el GEN-GOB i els antipetroliferos realitzaran sessions en dates marcades en platges i llocs, creant un esdeveniment en les xarxes socials, per a qui vulgui pugui apropar-se i participar.

SEGONA ACCIÓ - PER A LES PERSONES QUE VOLEN FER MÉS  Signa aquesta recollida de signatures què demana que s'aturi el projecte de prospeccions.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES PROSPECCIONS
:

Entre tots aconseguirem la protecció de la nostra illa!


Amics de la Terra Eivissa te invita a participar en 2 pequeñas acciones para difundir la problemática de las prospecciones previstas a 10 millas de la costa de Ibiza y para demostrar nuestro rechazo a éstas. 
PRIMERA ACCIÓN: Proponemos que se tome una fotografía de ti mismo (y a sus familiares, amigos y amigas), sujetando una pancarta *, cartel, folio ... (adjuntamos el formato y más detalles) con una frase que demuestra tu opinión sobre las prospecciones o la necesidad de proteger nuestras playas y medio ambiente litoral y marino.

ENVIAR TU FOTO: A esta dirección de correo. FORMATO: Ver el adjunto

¿QUÉ HAREMOS CON LAS FOTOS? Las colgaremos en el FACEBOOK de Ibiza Antipetrolíferay haremos difusión entre todos y todas en las redes sociales. Después estudiaremos si las enviamos al GOBIERNO CENTRAL.

También el GEN-GOB y los antipetroliferos realizarán sesiones en fechas marcadas en playas y lugares, creando un evento en las redes sociales, para que quien quiera pueda acercarse y participar.SEGUNDA ACCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE QUIEREN HACER MÁS:   Firma esta recogida de firmas que pide que se detenga el proyecto de prospecciones.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS PROSPECCIONES:¡¡Entretod@s conseguiremos la protección de nuestra isla!!

foto NO PROSPECCIONS.jpgfoto NO PROSPECCIONS.jpg
55 KB   Mostra   Baixa